Namn
Frykenskolan
Kvistbergsskolan
Stjerneskolan
Torsby Kommun